Regulamin sklepu

1. Definicje

1. Sprzedawca – Osoba odpowiedzialna za prowadzenie sklepu : LIFE PURE Adrian Trzcionkowski z siedzibą w Jankowie Gdańskim przy ul. Lipowej 5 posługującą się numerem NIP 6040199235 oraz Regonem 369915943 wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej.
2. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem hotelowysklep.pl prowadzony jest przez firmę LIFE PURE Adrian Trzcionkowski.
3. Klient- należy przez to rozumieć podmiot składający zamówienie.
4. Towar – wszystkie produkty znajdujące się w ofercie hotelowysklep.pl.
5. Newsletter- usługa polegająca na przesyłaniu drogą elektroniczną informacji handlowych , dotyczących sprzedawcy jego ofert a także promocji i nowości.

2. Postanowienia ogólne

1.Regulamin określa reguły dokonywania przez Sprzedawcę sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego hotelowysklep.pl.
2.Wszystkie ceny na stronie hotelowysklep.pl są cenami brutto w polskich złotych.
3.Klientem może być tylko osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną oraz osoby prawne.
4.Klientem może być zarówno przedsiębiorca, dokonujący zakupu w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, jak i klient indywidualny.

3.Newsletter

1. Korzystanie z newslettera następuje po dobrowolnym wypełnieniu formularza podając imię oraz adres e-mail.
2. Usługa świadczona jest nieodpłatnie na czas nieokreślony.
3. Klient ma możliwość rezygnacji z newslettera w dowolnej chwili bez podania przyczyny.
4. W celu rezygnacji należy napisać e-mail pod adres [email protected] z adresu, który chcą Państwo wypisać z subskrypcji w tytule wpisując usunięcie z subskrypcji.

4.Składanie i realizacja zamówień

1.Zamówienia dokonywane są przez portal hotelowysklep.pl
2.Zamówienie jednoznaczne jest z akceptacją Regulaminu.
3.Zakup zostanie sfinalizowany tylko i wyłącznie w przypadku podania poprawnych danych w formularzu zamówienia.
4.Po złożeniu zamówienia klient dostaje informację o statusie swojego zamówienia na pocztę elektroniczną, którą podał w formularzu zamówienia.
5. Faktura wysyłana jest do klienta za pomocą poczty elektronicznej, podanej w formularzu zamówienia.
6.W przypadku braku towaru na stronie hotelowysklep.pl pojawia się informacja o tym że produkt dostępny jest na zamówienie. Czas wysyłki w takim przypadku wynosi do 5 dni roboczych.
7. Z chwilą otrzymania przez klienta wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie zostaje zawarta umowa sprzedaży między klientem, a sprzedawcą.

5. Dostawa

1. Produkty wysyłane są tylko na terenie Polski.
2. Dostawa realizowana jest za pomocą kurierów, poczty polskiej, paczkomatów oraz transportem własnym.
3. Towar zamówiony w sklepie internetowym hotelowysklep.pl wysyłany jest w ciągu 3 dni roboczych .
4. W przypadku widocznych uszkodzeń przesyłki, klient winien, fakt ten zgłosić osobie dostarczającej przesyłkę oraz sporządzić protokół szkody.
5. Protokół szkody jest podstawą do zareklamowania towaru.
6. Przyjęcie przesyłki od firmy kurierskiej potwierdzone musi być czytelnym podpisem . Z chwilą pokwitowania na klienta przechodzi prawo własności towaru.

6. Sposoby płatności

1. Płatność platformą internetową -„ dotpay.pl”.
2.Przelew na rachunek bankowy LIFE PURE. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia.
3.Za pobraniem.

7. Reklamacje

1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć klientowi produkty bez wad.
2. Reklamację należy składać jeśli:
– towar posiada wady fizyczne,
– wystąpiły opóźnienia dotyczące realizacji zamówienia,
– towar jest niezgodny z zamówieniem,
-dane na fakturze są błędne.
3. Reklamacją powinna zawierać
– imię, nazwisko oraz numer zamówienia ,
-przedmiot reklamacji,
-datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
-okoliczności uzasadniające reklamację,
-dowód zakupu.
4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć klientowi nowy niewadliwy towar lub zwrócić kupującemu całą kwotę zamówienia w przypadku gdy dostarczenie nowego towaru byłoby niemożliwe.
5. Sklep rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
6. .Reklamację należy składać poprzez pocztę elektroniczną bądź wysłać na adres firmy.

8. Odstąpienie od umowy

1. Odstąpienie od umowy przez sprzedawcę lub klienta może nastąpić na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.
2. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.
3.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć za pomocą poczty elektronicznej bądź piśmiennie na adres siedziby firmy wraz z dowodem zakupu.
4.Klient ponosi wszystkie koszty zwrotu produktu.
5.W przypadku odstąpienia od umowy sprzedający zobowiązany jest w ciągu 14 dni kalendarzowych zwrócić klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności na konto z którego został wykonany przelew. W przypadku płatności przy odbiorze klient dostanie zwrócone pieniądze na wskazane przez niego konto.

9. Postanowienia końcowe

1.Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2018 r. i nie ma mocy wstecznej.
2. Sprzedawca ma prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z przyczyn ważnych, np.
zmiany sposobów płatności .
3.W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami lub Konsumentami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez klienta ze sklepu podczas problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem serwera lub aktualizacji sklepu.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!